Еликсир транзиције
инсталација
променљиве димензије (120 цм x 130 цм x 50 цм)
2004.

Еликсир транзиције представљао је перформативну акцију у којој је уметница, обучена у пионирску униформу на отварању 45. Октобарског салона, служила чаробан напитак за лечење симптома транзиције у новом политичком систему. Напитак је продавала по цени од једног евра, а уз испијање постојалa је једноставнa препорука и упозорење – уколико се испија умерено, по неколико капи, напитак је благотворан, али уколико се испије цела флаша одједном, постаје врло опасан. Еликсир Транзиције је лек-напитак који може донети ужитак или бол, у зависности од брзине испијања.

Антеа Аризановић је кроз своје раније радове била заинтересована да пронађе и редефинише свој идентитет у контексту националне припадности. У већини својих пројеката бавила се ликом жена у масовним медијима и спољним погледом на жену која не налази равнотежу између манипулативних потрошачких идеала, сопствене жеље да удовољи, и свести о могућности тражења сопственог интегритета без патријархалних окова. Често користи добро познате слике из историје уметности, религије или поп културе, које су део културног памћења сваког појединца.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметница
Уговор о поклону: III-5-296/29.9.2014.
Инвентарски број: 1361
Фото: Културни центар Београда, фотографија поставке 45. Октобарски салон

Избор библиографије:
45. Октобарски салон, Континентални доручак, Културни центар Београда, 2004.

О АУТОРКИ:

Aнтea Aризaнoвић-Мутаовић (1978, Љубљана, Словенија) дипломирала је на Високој школи за цртање и сликање у Љубљани, док је мaгистрирaлa нa Сликарском одсеку Фaкултeта ликoвних умeтнoсти у Бeoгрaду. Oд 2001. излaжe нa сaмoстaлним и групним излoжбaмa у зeмљи и инoстрaнству. У свoм рaду првенствено се бaви питaњeм идeнтитeтa, истрaжуjући њeгoвe трансформације у рaзличитим oблaстимa. С костимографкињом Јованом Божовић основала је бренд Remake Home. Бави се дизајном и ремоделовањем антиквитета. Живи и рaди у Бeoгрaду.