Без назива (школске столице)
фото-инсталација
40 цм x 60 цм (12 ком)
2014.

Серијом фотографија Без назива (школске столице) забележен је низ истовремено једноличних и различитих наслона столица коришћених и делимично расходованих из факултетског (школског) инвентара. Рад бележи утицај употребе, људских интервенција и времена на инвентарским предметима коришћеним у сврхе образовања.

Милорад Младеновић је за серију фотографија Без назива (школске столице) био награђен наградом 55. Октобарског салона 2014. године.

Ефемерни предмети из домена производње и потрошње знања забележени су у стању у коме се примећују различити ефекти коришћења, од додира људских тела (леђа) до оштећења коришћењем или преносом. Видљиве су и мајсторске интервенције на предметима које су им продужавале трајање. Фотографије су изведене у природној величини фотографисаних објеката преузетих из локалног амбијента у коме аутор врши улогу у производњи и потрошњи знања.

У серији фотографија Без назива (школске столице) изабрани елементи су конкретни и не представљају покушај да се из њихове целине утврди неко више дефинитивно значење, већ да они, у целини, обликују видљиву шему широког оквира која се може разумети из контекста. При томе, рад је обликован као могућа рефлексија било ког приватног или јавног окружења. Основна подела се може односити на лични, радни и јавни простор уметниковог посматрања.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметник
Уговор о откупу: III-5-168/1.6.2016.
Инвентарски број: 1424
Фото: Љубазношћу уметника

Избор библиографије:
55. Oktobarski salon, Stvari koje nestaju. Kulturni centar Beograda, 2014.
Милорад Младеновић: Непосредни контексти, 17.11 – 11.12.2016, каталог самосталне изложбе, Ликовна галерија, Културни центар Београда, 2016.

О АУТОРУ:

Милорад Младеновић (1966, Београд, Србија) дипломирао је и магистрирао на Факултету ликовних уметности у Београду и дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду где и ради у звању ванредног професора, од 1995. године. Активно се бави визуелним уметностима и архитектуром. Излагао је на великом броју изложби из ових области у земљи и иностранству. Више пута је награђиван за свој рад. Добитник је три награде на Октобарским салонима у Београду (2000, 2003. и 2014. године), Главне награде Меморијала Надежде Петровић у Чачку (2000) и других значајних награда из области визуелних уметности и архитектуре. Излагао је своје радове, између осталог, у бечкој Сецесији (2004), у МСУ Београд (2005. и 2012), као и на 10. Венецијанском бијеналу архитектуре (2006). Повремено објављује текстове из области визуелних уметности и архитектуре.