a|symmetry
3D и 2D анимација хуманоида
7’ 57”
2013.

Анимација a|symmetry настала је из једног покрета виртуелне руке која чулно и испитујуће додирује празнину (void) виртуелног простора. Тај изоловани покрет, након вишеструког умножавања, више се не препознаје као појединачан елемент већ формира јединствену слику. Ротација, симетрија и постепено кашњење покрета генеришу апстрактну форму која асоцира на органску структуру и поприма квалитете симбола попут мандале или неке врсте оживљеног пулсирајућег универзума. Умножавањем, сваки најмањи трзај прста у финалној композитној форми добија драматичан импулс и убрзање.

Метод оваквог генерисања слике у раду a|symmetry изабран је с намером да метафорички прикаже идеју стварања система значења. Свака појединачна и изолована појава, након вишеструких опсервација, преламања – „огледања” као у калеидоскопу, формира центричну и стабилну слику. Резултујућа „велика слика”, настала од поједичног непретенциозног хуманоидног покрета, упућује на поруку о јединству, нежности, љубави, људској сензуалности и несавршености (a-symmetry) које нас чине јединственим. У њеном поступку, сам процес рада има значајну улогу, и од њега, као и од управљања и манипулације појединачних сегмената тог процеса, зависи крајњи резултат. Интердисциплинарна истраживања ове уметнице захтевају познавање различитих области уметности, науке и технологије, као што су: сликарство, вајарство, графички дизајн, језик филма, анатомије, психологије, законâ физике, програмирања, командовања софтверима и др.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметница
Уговор о откупу: III-5-376/16.11.2016.
Инвентарски број: 1453
Фото: квадрат из видео-рада

Избор библиографије:
Наташа Теофиловић: Дистанце [1995–2016], 6 – 22. 05. 2016, каталог самосталне изложбе, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2015.
Наташа Теофиловић, Уметност покрета у простору празнине (технологија и пракса виртуелних карактера), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011.
Сања Којић Младенов, Скок и зарон: дискурси о роду у уметности: конструкција професионалног идентитета уметница у области нових медија у Војводини крајем 20. и почетком 21. века, Београд, 2020.

О АУТОРКИ: 

Наташа Теофиловић (1968, Панчево, Србија) јесте уметница која кроз новомедијску и компјутерску уметност истражује појавност и идентитет женског и чулног у виртуелном простору. Њен уметнички развој кретао се од неоконцептуалне уметности раних 90-их до дигиталне уметности новог века, која спаја уметност, науку и технологију. Технички посматрано, она ради у различитим медијима, од експерименталног видеа и перформанса до 3D карактер анимације и дигиталних амбијената. Њени дигитални радови могу се описати терминима интердисциплинарне, хибридне и интeрактивне уметности. Допринос едукацији и разумевању дигиталне уметности, а посебно 3D анимације, дала је својим докторским радом који је и први докторски рад у Србији из области дигиталне анимације. Реализовала je бројне самосталне изложбе и учествовала у многим колективним, у земљи и иностранству, од којих се издвајају: Ars Electronica (Аустрија, 2007), Incheon International Digital Art Festival 2009 (Кореја, 2009), DAT – Digital Art & Technology (Сингапур, 2007), KIBLIX 2014 – Parallels (Словенија, 2014), Premonition, Blood, Hope – Art in Vojvodina and Serbia from 1914. to 2014. (Аустрија, 2014), Cargo East, The Subdued existence: Serbian Contemporary Art Scene (Тајван, 2014; БиХ; Словачка, 2015). Више информација на https://vimeo.com/user5395533