Кофери
дигитална фотографија на фото-папиру
150 цм x 100 цм
едиција: 1/5
2018.

Пројекат Нагомилавање бави се нагомилавањем на глобалном нивоу, а истовремено задржава и атмосферу интимистичког расположења, које кроз нагомилане антикварне објекте рефлектује унутрашњи свет власница. Јунакиње ове серије уједно су и актери постављени у центар композиције на свакој појединачној фотографији. Оне лутају у својој занесености и опчињености разним врстама терета, а у оквиру психолошког објашњења стања, јунакиња сваког фрејма флертује с критичношћу и самокритичношћу

Амбијент, костим и став јунакиње на фотографији која се налази у Колекцији Октобарски салон, па и избор предмета које она колекционира – кофери – баца светло на порекло и статус приказане жене, те акумулација објеката личи на опсесивну потребу и одјекује њиховим унутрашњим психичким стањем, чиме фотографија добија призвук представе Vanitas-а, те симболичке слике пролазности живота и узалудног задовољства.

У својим фотографским пројектима уметница уређује мизансцен, ослањајући се на костиме и сценско уређење простора претежно из друге половине 20. века. Кроз стилске и иконографске јукстапозиције у својим радовима, ослања се на фигуралне клишее рекламне и филмске фотографије, дајући ироничну потку естетици извештачених снова и помпезних слика медија. Њен уметнички опус заснива се на темама породице, веза, усамљености, алијенације, губитка идентитета, егзистенције жене и њене позиције у односу на успостављне норме друштвено пожељног понашања, а све кроз контексте периода с краја 20. века.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметница
Уговор о откупу:  III-5-403/8.11.2019.
Инвентарски број: 219
Фото: Љубазношћу уметнице

Избор библиографије:
Дејана Вучићевић – НАГОМИЛАВАЊЕ. Август–септембар 2018. Текст Јелена Кривокапћ, каталог самосталне изложбе. Продајна галерија „Београд”, Београд, 2018.
Доступно на: http://galerijabeograd.org/wp-content/uploads/2018/08/katalog-dejana-vucicevic-screen2.pdf (приступљено 18.3.2020.)
56. Октобарски салон, Љубавни занос. Културни центар Београда, 2016.

О АУТОРКИ:

Дејана Вучићевић (1976, Београд, Србија) дипломирала је на Фaкултeту примењених умeтнoсти у Бeoгрaду. Члан је УЛУПУДС-а, има статус слободног уметника. Бави се визуелним уметностима, а иза себе има више значајних самосталних пројеката на пољу дизајна и моде, као што су ауторске модне колекције, костими за три целовечерња играна филма и један краткометражни филм. Костимографијом и дизајном бави се у пројектима за позориште и ТВ рекламе, а ради и styling за модно-уметничке едиторијале. У оквиру мултимедијалних уметности бави се концептуалним ауторским пројектима, реализованим у самосталним изложбама. Њени радови налазе се у Колекцији Октобарски салон, Музеју града Београда, Музеју примењене уметности у Београду и Теленор колекцији српске савремене уметности. Више информација на http://www.dejanavucicevic.com/