Me, You and Everyone We Know
видeo
димензије променљиве
2010–2013.

Рад је као видео-инсталација излаган на 54. Октобарском салону 2013. године.

Реч је о видео-анимацији која кроз мапирање мисли осликава положај уметника и уметница кроз историју уметности и унутар система моћи. Анимирани дијаграм се стално креће, илуструјући потешкоћу одржавања положаја. Рад је настао као резултат искуства које је уметница стекла након извођења једног другог рада под називом Мy Balls [Моја муда], 2008. године. Уметница је, у ритуалном (герилском) гесту, принела животињске тестисе на „олтар” једне галерије у њеном родном граду – Приштини. Апстрактни, а истовремено конкретни радови у почетку делују забавно, али често указују на питања проблема у систему деловања, тумачења и различитих ограничења. Хаљити размишља о нашем постојању усред конструисаних инклузија и ексклузија.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметница
Уговор о поклону:
Инвентарски број: 201
Фото: квадрат из видео-рада

Избор библиографије:
54. Oktobarski salon, Niko ne pripada tu više nego ti. Kulturni centar Beograda, 2013.

О АУТОРУ:

Фљака Хаљити (1982, Приштина, Косово) живи и ради на релацији Минхен, Приштина и Беч. Њен рад је концептуалан, заснован на комбинацији различитих медија. Хаљити је дипломирала 2006. на Академији уметности Универзитета у Приштини и наставила је да се школује на Städelschule/Staatliche Hochschule für Bildende Künste, у Франкфурту. Њен рад излаган је у оквиру бројних самосталних и групних изложби. Добитница је прве награде „Пољопривреда и банкарство” коју су организовале Städelschule и Rentenbank.
Више информација на www.lambdalambdalambda.org/?/artist/flaka_haliti/