Палиндроми
фотографија на платну
230 цм x 50 цм (2 ком)
2009. 

Инспирацију за стваралаштво Владимир Перић црпи понајвише у властитом окружењу, а као материјал врло често користи одбачене предмете и тканине, пронађене на бувљим пијацама, отпадима, улицама, у напуштеним фабрикама. Уважавајући властити живот ових предмета и материјала, као и трагове њихове егзистенције и употребе кроз време, Перић их транспонује у уметнички контекст као редимејд, или као елементе инсталација, видео-радова, графика, фотографија итд. Настали радови имају сложена значења, а најчешће их одликује оштра критика друштвеног окружења, духовит, луцидан али и врло личан, емотиван говор, често повезан с категоријама сећања–заборава, детињства, приватне историје.

Појам палиндром настао је спајањем две грчке речи: палин (натраг) и дромос (пут), што дословце значи „оно што тече унатраг”. Речи, реченице и фразе које читане с почетка и с краја дају исти смисао, на пример: око, капак, иду људи, умиру у Риму. Постоје и типографски палиндроми, нпр. реч „потоп” написана ћирилицом, која је пример потпуне симетрије. Управо по том принципу настали су визуелни (фото) палиндроми Владимира Перића.

У серији Палиндроми Перић нам открива неколико аспеката свог плуралистичког, али дакако увек препознатљивог уметничког израза. Његово интересовање за културу и природу одбаченог, те измештање „пуких ствари” из контекста и њихово онеобичавање ситним интервенцијама, видљиво је кроз употребу и реартикулацију прикупљених узорака из биљног и животињског света. Перић нам скреће пажњу на одбачене „вишкове материјала” из природе, претварајући их у знакове једног уметнички изграђеног света, заснованог на готово дечачкој фасцинацији богатством коју нуде све специфичности различитих материјала из нашег окружења. Изоштреном перцепцијом уметника–истраживача–сакупљача, Перић уочава потенцијал ових предмета и материјала да нас у уметничком контексту пренесу из свакодневног и уобичајеног у поље разнородних асоцијација и промишљања.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметник
Уговор о поклону: III-5-330/24.8.2016.
Инвентарски број: 087
Фото: Љубазношћу уметника

Избор библиографије:
48. Октобарски салон, Микронаративи. Културни центар Београда, 2007.
49. Октобарски салон, Љубавни занос. Културни центар Београда, 2016.
David Carson, 2nd sight, graphic design after the end of print, Universe Publishing, 1997.
Stephen Heller, Mirko Ilic, Icons of Graphic Design, Themes & Hudson, 2001. (1st ed.), 2008. (2nd ed.)
Музеј детињства, Преузете успомене [аутор текста: Слободан Јовановић] = The Museum of Childhood, Memories Taken Over, [author of the text: Slobodan Jovanović]: Београд: Музеј примењене уметности, 2009.
Massimiliano Gioni, Natalie Bell, Il Palazzo Enciclopedico = the Encyclopedic Palace : Biennale Arte 2013, Venice, Italy: Marsilio Editori, 2013.
Милена Драгићевић Шешић, Уметност и култура отпора, Београд: CLIO, 2018.

О АУТОРУ:

Владимир Перић (1962, Земун, Србија) је мултимедијални уметник, присутан на домаћој и међународној сцени већ више од тридесет година. Првих десет година (1986–1996), појављивао се под псеудонимом Талент, а потом је наредних десет година (1996–2006) стварао и излагао као оснивач и члан групе Talent Factory, да би након тога започео Музеј детињства – замишљен као још једна десетогодишња фаза, али настављен као дугорочнији уметничко-музеолошки пројекат. Аутор је по завршетку фазе Talent Factory, излагао и под властитим именом и презименом, а од 2013. године повремено и у тандему с Милицом Перић, историчарком уметности, која му се придружила на пројекту Музеја детињства.

Перић је излагао на више од осамдесет самосталних изложби, и учествовао на преко две стотине групних изложби. Добитник је награде листа „Политика” из фонда „Владислав Рибникар”, за најбољу изложбу у 2005. години (Made in Yu, галерија „Хаос”, Београд), а 2013. је, заједно с Милошем Томићем, био представник Србије у Националном павиљону на 55. Венецијанском бијеналу. http://www.vladimirperic.rs/