Без назива
уље на платну
35 цм x 40 цм
2006.

Рад Без назива припада серији слика под називом Таргет маркет, на којој су представљени градски и урбани пејзажи који обилију социополитичком проблематиком свакодневног живота у времену глобализованог друштва.

Серија радова Таргет маркет била је приказана у оквиру изложбе 47. Октобарског салона, Уметност, живот и пометња 2006. године.

Наслов серије радова Таргет маркет преузет је из реченице You are a target market [Ти си мета тржишта] из документарног филма Гринта Гија Meeting people is easy. Шездесет слика урбаног пејзажа којим доминирају објекти, зграде и рекламе говоре о субверзивним порукама потрошачког друштва. Маркетинг који разликује циљне групе у речнику капиталистичког конзумеристичког друштва је стратегија која „разбија” велико тржиште на мање сегменте како би се концентрисала на одређену групу купаца унутар одређеног сегмента. Урбани пејзажи на сликама су заправо људске творевине и простори капиталистичких стратегија који воде ка отуђењу и ментално осиромашеном простору. 

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметница
Уговор о поклону: III-5-221/1/14.8.2014.
Инвентарски број: 1336
Фото: Милан Краљ

Избор библиографије:
47. Октобарски салон, Уметност, живот и пометња. Културни центар Београда, 2006.

Цртеж (Без назива)
цртеж, оловка на папиру
230 цм x 400 цм
2011.

Цртеж великих димензија представља слику пејзажа, који је овог пута лишен видљивог утицаја човека, без јасних назнака о којем добу дана или сезоне је реч. Рад се састоји од мањих формата апстрактних цртежа оловком, које је уметница слагала у већу површину.

Реч је о процесу који представља акумулирани хабитат, који тако моделован садржи искуства прошлости, садашњости и наговештаје будућности. Он приказује лични свет којем се стално враћамо, неостварене жеље сасечене у корену, места на којима смо одрастали, ствари које волимо.

Честа тема пејзажа у радовима Наташе Кокић постаје метафизички простор промишљања друштва у којем живимо.

Простирање пејзажа у бесконачност у свим правцима, ван папира, његова плошност и понављање облика истиче веродостојност у времену и простору. Извор светла у раду је дифузан и нејасан. Константно размишљање о промени облика и углова, као и количини тамних површина, чинило је да пејзаж задржи „природан” изглед. Дистанциран и магловит, представља наш приватан, акумулиран, концептуалан хабитат, који постоји у нашим умовима, док се у њему огледају облици спољашњег света. На први поглед празни предели, ипак су плодно тле. Тактилни и крхки, нестабилни, ту су да нам помогну да развијемо идеје и нађемо инспирацију. Отворени су за сугестије, промене, комуникацију.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметница
Уговор о откупу: III-5-486/1/22.12.2014.
Инвентарски број: 1386
Фото: Љубазношћу уметнице

Избор библиографије:
Finalisti Nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos, 16.06 – 4.07.2014, katalog izložbe, Galerija Remont, Beograd, 2014.

О АУТОРКИ:

Наташа Кокић (1979, Београд, Србија) дипломирала је 2005. године на Факултету ликовних уметности у Београду, на Одсеку сликарство, где је и магистрирала 2010. године. Године 2019. докторирала је на истом факултету. Излагала је групно и самостално у земљи и иностранству, њени радови део су колекција институција у Србији, Аустрији, Швајцарској, Шведској и Данској (Културни центар Београда, Уметничка галерија Крушевац, Галерија Хаос; Stockholms lans landsting, Siemens Vienna, Ernst Hilger Contemporary, Vanløse Kulturhus – Copenhagen, итд). Добитница је различитих награда и признања за цртеж, између осталог: Nаграда Димитрије Башићевић Мангелос (2014), Награда Владимир Величковић за цртеж (2013), KulturKontakt Austria и Henkel Art Award за цртеж (2008), итд. Учествовала је у многим међународним резиденцијалним програмима, попут Nordisk Kunstnarsenter Dale residency, Sunnfjord, Norway (2015); International Studio and Curatorial Programme ISCP, New York, USA, (2014); Kunst Kamers Rotterdam, Home is where you hang your Art, Roterdam (2011); итд. Више информација на cargocollective.com/natasakokic