Анђео
угаљ и лавирани туш на ручно рађеном папиру
170 цм x 125 цм
2012.

Цртеж Анђео једна је од варијација скица за хибрид, како се често означавају Бајићеве скулптуре. Цртежи – предлошци, нацрти и скице, изгубљени, започети и заборављени радови чине велики део уметниковог опуса, на основу којих се реализују скулптуре. Рад припaдa сeриjи Прojeкти кoja je нaстaјала у периоду од 2010. до 2012. гoдине. Ову серију прате нервозни, мада јасни и промишљени цртачки потези у комбинацији с различитим материјалима, које аутор наноси на папир.

Термин скулптотектура (изведена од речи скулптура и архитектура), као „два у један” представља једну од важних карактеристика рада Мрђана Бајића. Уметник од 2006. године прави макете Анђела, тј. скулптуре малих и великих димензија које служе као скице за велике скулптотектуре. Ове макете-асамблажи функционишу и као полигони за експерименте када је реч о односима између материјала, традиционалних приступа и неспојивих елемената и мотива.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметник
Уговор о поклону: III-15-132/25.7.2012.
Инвентарски број: 002
Фото: Љубазношћу уметника

Избор библиографије:
Ана Богдановић, Мрђан Бајић: Скулптотектура, Београд: Фондација Вујичић колекција, 2013.
Леонида Ковач, Мрђан Бајић: распризорујуће трансверзале, Београд: Супервизуелна, 2017.
Невена Мартиновић, Мрђан Бајић, 6 – 24.06. 2015, Крагујевац: Галерија Рима, 2015.
Марија Станковић, Мрђан Бајић, 14.11 – 20. 12. 2019, Крагујевац: Галерија Рима, 2019.

О АУТОРУ:

Mрђан Бајић (1957, Београд, Србија) један је од најистакнутији српских вајара. Његова уметничка пракса се од самог почетка заснивала на експериментисању материјалима, формом и начином конструисања скулптура. У својим делима заузима ангажован, критички став према искуствима из непосредне прошлости и турбулентне садашњице. Посебан и сложен вишегодишњи пројекат у уметниковом опусу представља Југомузеј (Yugomuzej), који је представио и на Бијеналу у Сао Паулу 2002. године. Представљао је Србију на Бијеналу у Венецији 2006. године. У оквиру изложбе 48. Октобарског салона 2007. године, изложена је инсталација цртежа под називом „11 глупих пројеката”. Професор је на Вајарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду. Живи и ради у Београду. Више информација на www.mrdjanbajic.net