Хотел Балкан
видео
10’27”
едиција:1/8
2013.

Рaд Хoтeл Бaлкaн прeдстaвљa сe кao мeдитaтивaн и aмбиjeнтaлaн видeo-рaд кojи дeфинишe грaницу измeђу футуристичкoг сeћaњa нa прoшлoст и сaдaшњeг зaмишљaњa будућнoсти. Пoстoje сликe из прoшлoсти кoje сe мoгу oдмaх прeпoзнaти дa су из прoшлoсти, aли их ми и пoрeд тoгa дoживљaвaмo кao дa су футуристичкe. Филм je снимљeн у Tитoвoм бункeру у Кoњицу (Босна и Херцеговина).
Филм је приказан у оквиру изложбе 55. Октобарског салона.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметник
Уговор о поклону: III-5-105/6.3.2015.
Инвентарски број: 076
Фото: квадрат из видео-рада

Има ли смрти послије живота?
видео
7’30”
2018.

Именовање и језик представљају основу уметничке вредности у видео-раду Има ли смрти послије живота?. Основна филозофска односно онтолошка питања на којима почива тежина овог рада остварују се једноставном инверзијом редоследа речи смрт и живот у догматском питању „има ли живота послије смрти?”, чиме се на трен ствара збуњеност као основица могућности нових пропитивања и закључивања. Естетиком дистопије и landscape cinema у односу између лика и пејзажа уметник aкцентира идеју изолације, ишчекивања, немогућности коначног сазнања и заробљености унутар човеком ограничене перцепције времена, те покушаја њене екстензије.
За овај рад уметник је добио награду Звоно 2018. године.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметник
Уговор о откупу: III-5-380/31.10.2019.
Инвентарски број: 1662
Фото: квадрат из видео-рада

О АУТОРУ:

Игор Бошњак (1981, Сарајево, Босна и Херцеговина) живи и ради у Требињу, Босна и Херцеговина. Углавном ради на пољу филма, видеа, инсталације и фотографије. Тренутно ради као доцент на Академији ликовних умјетности у Требињу. Завршио је Академију ликовних умјетности Требиње 2005. године, а магистрирао на Одсеку за сликарство. Завршио је интердисциплинарне мастер студије на Универзитету уметности у Београду. Излагао је на бројним изложбама и фестивалима широм света. Добитник је награде за најбољег младог уметника БиХ 2018. године, потом награде 49. Салона у Херцег-Новом, награде за експериментални видео на 4. Салону у Велељу… Више информација на www.igorbosnjak.com