Мушка посла
колаж, комбинована техника
51 цм x 31 цм
2016.

Мушка посла деликатно
колаж, комбинована техника
50 цм x 45 цм
2016.

Афтер схаве
колаж, комбинована техника
50 цм x 20 цм
2016.

Бефоре схаве
колаж, комбинована техника
50 цм x 45 цм
2016.

Радови припадају циклусу радова под називом Пред Вама стоје само мушкарци кроз које уметница остаје доследна актуелним и провокативаним темама из друштвеног живота, фокусираним првенствено на перцепцију мушко-женских односа у савременом свету. У конструисаним композицијама које гради прецизним поступком исецања материјала из брда новинског папира, фотографија, старих књига, скенираних страница, интервенишући даље досликавањем, доцртавањем дрвеним бојицама, лепком, лаковима, фиксирима, актери њених визуелних представа и сцена које гради препознатљиви су по гротескном призвуку и иронији које уметница складно уклапа у амбијент и атмосферу призора.

У колажима, као својеврсном огледалу визуелног мишљења, видљива je игрa кроз пoмeшaнoст врeмeнa и прoстoрa и смeштaњe oдaбрaних ликoвa у ситуaциje кoje су нa ивици aпсурдa и сaркaзмa.

Јелена Трпковић створила је свој свет колажног призора који се поступком заснива на принципу „случајних сусрета непознатих” у познатом простору. Такав вид полазишта у промишљању призора колажног простора, знатно је ближи монтажи филмске слике годаровског типа, у којој она жели да у датом затвореном простору заокружи целину „филмске приче”, не остављајући ниједан детаљ да „виси” у некомуникабилној вези с целином њеног колажираног кадра. Њени радови делују као „урбани колаж” мишљења, живљења и доживљавања једне добро познате реалности, која неће да се понаша документарно-хроничарски, него видом визуелнокреативне метафоре. Доминантно место у одгонетању значења форме и садржаја у радовима Јелене Трпковић препуштено је посматрачу и преведено је у смисао визуелног – сугестивним претпоставкама и симболима, а не буквалним или илустративним представама.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметница
Уговор о откупу: III-5-377/29.10.2019.
Инвентарски број: 1660
Фото: Љубазношћу уметнице

Избор библиографије:
Јелена Трпковић: Изложба колажа, мај 2005, каталог самосталне изложбе, текст Косте Богдановића, Ликовни салон, Културни центар Новог Сада, 2005.
Јелена Трпковић: Пред вама стоје само мушкарци, 8.11 – 6.12.2018, каталог самосталне изложбе, текст Стевана Вуковића, Ликовна галерија, Културни центар Београда, 2018.

О АУТОРКИ:

Јелена Трпковић (1952, Београд, Србија) завршила је Факултет ликовних уметности у Београду, где је и магистрирала у класи проф. Стојана Ћелића. Редован је професор на Академији уметности у Новом Саду, Катедра за цртање. Члан је УЛУС-а. Ради у медијима сликарства, цртежа и колажа. Јелена Трпковић излагала је на бројним изложбама у земљи и иностранству. Добитница је више награда: Откупне награде 18. октобарског салона (1977), Награде за изложбу месеца Студија Б (1992), Награде из Фонда Иван Табаковић, САНУ (2000), Награде Музеја примењене уметности на 41. Октобарском салону (2000) и Награде на изложби Цртеж и ситна пластика, Павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд. Радови Јелене Трпковић налазе се у многим музејима и збиркама у земљи и иностранству.