We are living in a beautiful wOURld (Nemanja)
принт на алубонду
80 цм x 110 цм
2007. 

We are living in a beautiful wOURld (Smiljana)
принт на алубонду
80 цм x 110 цм 

Рад тематизује индивидуална искуства уметника-емиграната из земаља бивше Југославије који у Грацу трагају за идентитетом и позицијом у новом, понекад непријатељски расположеном окружењу у коме су препознати као други”, без обзира на све покушаје адаптације.

Део је фотографске инсталације која је излагана на 48. Октобарском салону.

We Are Living in a Beautiful wOURld је рад у настајању покренут дубоко личном спознајом о социјалним и политичким условима у нашој земљи. У потрази за бољим животом људи напуштају Србију и постали смо свесни да губимо све више и више пријатељa. Одлучили смо да направимо фотографије ових младих људи као део збирке сећања на њихове неизвесне дестинације. Сваки пут када неко одлучи да оде у иностранство у потрази за бољим животом, позвани смо да осведочимо тренутак њихове коначне одлуке. Сви они имају исте разлоге и сви су у вези са државним, политичким и социјалним стањем.

Рад је започет 2007. године серијом фотографија (дигитални принт на алубонду, 80 цм x 110 цм), да би се касније развијао и укључио друге радове као што су: Oblivion Statistic (инсталација, 400 x 400 x 250 цм, 48. Октобарски салон), Simple Statements (4 лајтбокса, 40 цм x 50 цм сваки, 2008, Белеф), Homeland (интервенција у јавном простору, Парк природе Pöllauer Tal, Аустрија 2010, Глеисдорф 2013.), On Certainty (видео, 5’22” 2010), као и site-specific рад We Are Living in a Beautiful wOURld – Грац, у оквиру пројекта Generation Lost.
diSTRUCTURA 

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметници
Уговор о поклону: III-5-538/30.12.2014.
Инвентарски број: 069, 070
Фото: Љубазношћу уметника

Избор библиографије:
diSTRUKTURA: their very landscape is alive, 22.10 – 14.11.2015, Културни центар Београда, 2015.
diSTRUKTURA / Joint Venture, 2005–2015, ProArtOrg, Beograd, 2016.
We Are Living in a Beautiful wOURld – Austria, ProArtOrg, Beograd, 2016.

HomeLand (Polau 1)
дигитални принт, каширан
40 цм x 84 цм
2010. 

HomeLand (Polau 2)
дигитални принт, каширан
40 цм x 60 цм
2010. 

Рад је изведен у нaциoнaлнoм пaрку Пoлaу (Pöllauer Tal) пoрeд Грaцa. Дигитални принтови представљају интeрвeнциjу у прирoди тoкoм кoje су уметници искoпaли рупу димeнзиja 2 x 2 м и пoпунили je зeмљoм кojу су дoнeли из Србиje. Кaрaктeр oвoг рaдa трeбaлo je дa укaжe нa прoцeсe aсимилaциje и прихвaтaњa тoкoм eмигрaциje.

Кроз рад HomeLand размишљања групе diSTRUCTURA крећу се у правцу формирања питања око тога како пејзаж циркулише као средство размене, место визуелног присвајања и фокус за формирање идентитета. Како уметници наводе, поред тога што је географски појам, Централна Европа је понајвише историјски, културни, политички и етнографски концепт који претпоставља земље између Источне и Западне Европе. Поготово термин на немачком, Mitteleuropa – односи се на простор који је пре Првог светског рата био под доминантним утицајем аустријског културног поднебља, што се у већини случајева поклапа с модерним описом Централне Европе. 

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметници
Уговор о поклону: III-5-538/30.12.2014.
Инвентарски број: 071, 072
Фото: Љубазношћу уметника

Избор библиографије:
diSTRUKTURA / Joint Venture, 2005–2015, ProArtOrg, Beograd, 2016.
We Are Living in a Beautiful wOURld – Austria, ProArtOrg, Beograd, 2016.

Locus Suspectus
видео
26’23”
2014.

Видео-рад Locus Suspectus, заједнички рад diSTRUCTURE и концептуалне књижевнице Барби Марковић, приказује пејзаж града Сарајева, концентришући се на место убиства престолонаследника Франца Фердинанда, простор испред Латинске ћуприје и раскршће улица Обала Кулина бана и Зелених беретки.

У видео-раду нараторка и књижевница ишчитава техником cut-up записе с улица града. Кроз преспајање неповезаних реченица, појмова и запажања које је сакупљала насумично по месту где се атентат догодио, ауторка текста имала је за циљ да прикаже ауру града, народа и времена. На тај начин постигла је компарацију између садашњости и прошлости – истичући разлике и заједничке карактеристике отиснуте у менталитету нације.
Јелена Павићевић, Ликовни живот, 2018.

Видео је сниман на Кошутњаку у Београду, где у једном потпуно природном окружењу, Барби изговара градску аутобиографију градећи причу о вредностима, кодовима и проблемима града. Током ове 25-минутне нарације у којој се кадар полако шири приказујући шумско окружење, постајемо свесни како се историја преко знакова и кодова преноси кроз време и простор и како простор памти догађаје.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметник
Уговор о откупу: III-5-159/25.5.2016.
Инвентарски број: 1477
Фото: квадрат из видео-рада

Избор библиографије:
diSTRUKTURA: Story Lines,12.03 – 20.04.2020, каталог самосталне изложбе, Музеј савремене умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2020.
diSTRUKTURA: their very landscape is alive, 22.10 – 14.11.2015, Културни центар Београда, 2015.
diSTRUKTURA / Joint Venture, 2005–2015, ProArtOrg, Beograd, 2016.

О ГРУПИ:

Милица Милићевић (1979, Београд, Србија) и Милан Боснић (1969, Београд, Србија) дипломирали су и магистрирали на Факултету ликовних уметности у Београду, на Одсеку за сликарство. Од 2005. раде на заједничким пројектима као уметнички пар под називом diSTRUCTURA. Медији у којима раде су углавном фотографија, слика, цртеж и видео. Њихов рад је презентован у земљи и у иностранству на самосталним и групним изложбама Радови им се налазе у приватним, јавним и корпоративним колекцијама у земљи и иностранству. Током протеклих година учествовали су у разним резиденцијалним програмима, симпозијумима и радионицама у Шпанији, Немачкој, Француској, Швајцарској, Холандији, Аустрији, Италији, Словенији, Египту, Србији и Финској. Више информација на www.distruktura.com