Душко Вујошевић ослобађање играча за шут

Joey Dorsey (Olympiacos – FC Barcelona Regal 68–64)
Из серије Живoтни пoлeт (Elan vital)
фотографија
74 цм x 90 цм (2 ком)
2011–2014.

У серији фотографија Живoтни пoлeт (Elan Vital) нaлaзи сe низ визуeлнo рeшeних кoшaркaшких нaпaдa нa тeрeнимa Бeoгрaдa, Зajeчaрa, Чaчкa, Крaљeвa, Пoжeгe, Хeрцeг Нoвoг (Црнa Гoрa), Tрeбињa (РС, БиХ), Врoцлaвa (Пoљскa), Mилaнa (Итaлиja) и Maдридa (Шпaниja). Интервенције се састоје из низа визуелно решених кошаркашких напада на кошаркашким теренима, а сваки од напада или свака акција носи име кошаркашке легенде која је исту извела, или носи назив места на којој је акција реконструисана или ре-изведена (LeBron James (Cavaliers vs Orlando game 2), NBG 2009, Jasikevicius (PAO vs CSKA 73 71), Душко Вујошевић ослобађање играча за шут, Joey Dorsey (Olympiacos – FC Barcelona Regal 68–64), Paths of Glory, Nemanja Bjelica (FC Barcelona – Fenerbahce Ulker)). Овакав начин интервенције у простору наговештава начине обликовања и презентовања теоретских оквира у кошарци, које један тренер преноси својим играчима. Играчи тренерове идеје преносе на терен, а Терзић је те идеје пренео користећи се графичким елементима како би дошао до њихове визуализације. Кроз знакове и симболе, уметник је рекреирао одређени тренутак који се може изводити изнова. Графички елементи искоришћени за илустрацију спортске акције, у овом смислу постају нацрт за кореографију и простор за ре-извођење.

У уметничком опусу Предрага Терзића могу се уочити три циклуса који се односе на кошарку.

Први циклус започет је 2005/2006. године под називом Национална служба, где је фокус био на портретима играча и тренера који су утицали на промене у концепту игре под обручима. Развој концепта види се у другом циклусу – Животни полет где Терзић напушта фигуративни цртеж, уопште, фигуративну представу и улази у поље апстракције и перформативне акције над којом нема контролу, сем у постављању „базе” која ће служити као упутство за извођење спортске „кореографије”/акције. Трећи циклус – Leistung (О лакоћи и тежини) – на неки начин заокружује однос спорта и уметности из претходна два циклуса и фокусира се на додир и начин представљања интеракције тела у простору кроз цртеж и/или зидни цртеж. Својим радовима Терзић покушава да подстакне на дијалог и испита значење спорта и његовог транспоновања у јавну сферу уметности.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметник
Уговор о откупу: III-5-377/16.11.2016.
Инвентарски број: 1458
Фото: Љубазношћу уметника

Избор библиографије:
55. Oktobarski salon, Stvari koje nestaju. Kulturni centar Beograda, 2014.
Predrag Terzić: Elan Vital, 19.04 – 13.05.2013, Galerijа savremene umetnosti Smederevo, katalog samostalne izložbe, Smederevo, 2013.
PREDRAG TERZIĆ: ŽIVOTNI POLET//ELAN VITAL, 1–13.11.2011, Galerija Doma omladine Beograd, tekst uz izložbu autorke Anje Obradović, 2011.

О АУТОРУ:

Предраг Терзић (1972, Београд, Србија) дипломирао је на Факултету ликовних уметности у Београду у класи Чедомира Васића 2000. године где је и магистрирао. Докторирао је на Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности у Београду. Излагао је у земљи и иностранству, а тренутно ради као професор на Факултету за медије и комуникације. Његови радови налазе се у многим јавним и приватним колекцијама у земљи и иностранству. Више информација на: www.predragterzic.com