Историје у расправи
дигитални и офсет принтови
променљиве димензије
2012.

Рад Историје у расправи је дугорочан пројекат јавних предавања, радионица и дискусија које се непосредно баве проблемом писања и наставом историје у основним и средњим школама на простору некадашње Југославије.

Након распада Југославије, у новим државама појавиле су се разне верзије историјских наратива, где је за време социјализма постојала само једна верзија историје.

Циљ овог пројекта је да кроз креативне праксе и процесе истражи историјски преокрет у интерпретацији историјских догађаја из перспективе индивидуалних историја и идентитета и отвори простор за мишљење нових позиција одакле би се доследнији историјски наративи могли перципирати.

Рад у Колекцији садржи пет волумена/фанзина урамљених заједно са фото-документацијом радионица одржаним у Бања Луци (вол. 1: „Наша најновија Хистерија”, компилација уџбеника историје осмих разреда основне школе БиХ, Хрватске и Србије, 2010), Берлину (вол. 2: „Миграције и протеривања”, компаративна анализа података изложених у вези миграција и протеривања становништва за време југословенских ратова деведесетих, истражујући уџбенике историје земаља бивше Југославије и Немачке, 2011), 52. Октобарском салону у Београду („Истина / Everteta”, компаративна анализа косовских и српских уџбеника из историје, 2011), Ријеци (вол. 4: „Социјализам некад и никад”, 2013), те поново у Бања Луци 2014. године (вол. 5: „Сарајевски атентат”, доктринираним очима уџбеника из БиХ, Хрватске, Србије, Југославије, Аустрије, итд).

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметница
Уговор о откупу: III-5-163/27.5.2016.
Инвентарски број: 1419
Фото: Милан Краљ

Избор библиографије:
Сав материјал у вези с пројектом Историје у расправи, документарна грађа, попис уџбеника и детаљније информације, налазе се на линку: http://www.irational.org/vahida/history/

О АУТОРУ:

Вахида Рамујкић (1973, Београд, Србија) завршила је Факултет ликовних уметности у Београду. Од 1998. до 2007. боравила је у Барселони где је основала колектив Ротор који конципира своја истраживања на граници уметности, активизма и социјалних студија. Ауторка је разних пројеката као што су Историје у расправи, Документарни вез, Микрокултуре, итд. Кроз свој дугогодишњи рад у сфери визуелних уметности и активизма Вахида Рамујкић бави се друштвеним односима, као и односима с материјалним окружењем креирајући услове за осмишљавање методологија за заједничко учење и заједнички рад. Стога често делује у оквиру колектива (Ротор, Барселона, 2001–2007; Irational.org, транснационално, од 2012, ReEX, од 2015, Минипогон, од 2017., итд) и развија свој рад кроз дугорочне истраживачке пројекте. Често инклузивном методом и отвореном структуром, она у својим пројектима позива учеснике на активно учешће у колективном раду, који ће бити мозаички формиран од индивидуалних интервенција и решења. У том смислу, њен рад је више амбијенталне или контекстуалне природе – он се бави креирањем услова или ситуација који ће инспирисати нове креативне моменте и трансформације на личном и друштвеном плану. Више информација на http://www.irational.org/cgi-bin/vahida/projects/index.pl