У транзицији #3
црно-бела фотографија на баритном папиру
20 цм x 34 цм
2012.

У транзицији #7
црно-бела фотографија на баритном папиру
20 цм x 34 цм
2012.

Серија „У транзицији” настала је као site specific рад у оквиру 53. Октобарског салона (Гуд лајф, 2012). Ентеријер приказан на фотографијама је простор зграде Геозавода, у којем се одржавала поменута изложба. Уметник прави аранжмане који изгледају као сцене у ишчекивању неког догађаја који тек треба да се деси. Поставља прецизне и разигране празнине, промене у којима постоји стална напетост између очекивања/антиципације догађаја, садржаја и контекста.

Зграда Геозавода у којој је одржан 53. Октобарски салон била је централни простор и повод свим уметницима да направе рад за ту прилику. Кроз комплексност њене историје и развоја, очитавали су се и сви друштвено-политички односи одређених периода. Фотографије које настају у поменутој згради и начин на који су биле представљене (у затеченим ормарима као напуштеном инвентару претходних корисника простора зграде) отварају нове тачке перцепције у истраживању односа људи према својој околини.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметник
Уговор о поклону: III-5-289/1/24.9.2014.
Инвентарски број: 1350
Фото: Љубазношћу уметника, Милан Краљ

Избор библиографије:
53. Oktobarski salon, Gud lajf: fizički narativi i prostorne imaginacije. Kulturni centar Beograda, 2012.

Хотел Југославија (Double exposure)
црно-бела фотографија на баритном папиру
100 цм x 100 цм
2011.

Фотографија Хотел Југославија (Double exposure) била је део site specific пројекта који је настао током уметниковог истраживања зграде хотела и њеног односа према непосредном окружењу. Фотографија Double exposure (као и други фотографски и видео-радови из серије) с очигледном дисторзијом „слике” која је постигнута поновним осветљавањем аналогног филма, упућује на крхкост простора и његову зависност од односа свести и осећања.

Као један од првих планираних репрезентативних објеката у склопу новог модерног града који је након 1948. године настајао на територији данашњег Новог Београда, Хотел Југославија послужио је као полазиште када је реч о уметниковом интересу за модернистичко наслеђе на просторима бивше Југославије. Наиме, од прве кризе коју хотел доживљава осамдесетих, преко великих оштећења током НАТО бомбардовања Београда деведесетих, до приватизације двехиљадитих, ова репрезентативна грађевина препуштена је постепеном пропадању. Бизумић полази од сопствене перцепције садашњег стања у ком се зграда налази преиспитујући потенцијал овог објекта, али и свеукупног модернистичког наслеђа. Хотел Југославија приказан је као руина, али и као простор могуће реафирмације друштвене свести.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметник
Уговор о откупу: III-5-516/24.12.2014.
Инвентарски број: 1389
Фото: Љубазношћу уметника

Избор библиографије:
Младен Бизумић: Хотел Југославија, 29.03 – 6.05.2012, katalog izložbe u Salonu MSUB, Beograd, 2012.
Daniel Horn, „Mladen Bizumić: Salon of the Museum of Contemporary Art Belgrade”, FRIEZE, no. 149, September 2012, 174.

О АУТОРУ:

Младен Бизумић (1976, Сремска Митровица, Србија) диплoмирao је нa Умeтничкoj aкaдeмиjи у Oклaнду, а на Факултету ликовних уметности у Бечу завршио је своје докторске студије. Рaди у рaзличитим мeдиjимa, његови прикази (представе) често изглeдajу кao сцeнe у ишчeкивaњу нeкoг дoгaђaja кojи ту тeк трeбa дa сe дeси, изaзивajући тeнзиjу измeђу рaдoвa и њихoвoг излaгaњa, сaдржaja и кoнтeкстa. Излагао је на бројним значајним међународним изложбама попут – 9. Бијенала у Лиону, 10. Бијенала у Истанбулу, 3. Бијенала у Бечу, 2. Бијенала у Москви и Првог тријенала у Окланду, итд. Живи и рaди у Бeчу (Аустрија) и Окланду (Нови Зеланд). Више информација на www.mladenbizumic.net