Да нам живи, живи рад
инсталацијагваш на 16 старих новчаница
2012.

Реч је о 16 интервенција на новчаницама којима је истекла вредност у различитим периодима и приликама у прошлости Србије. Уметници илуструју брзе промене и поремећаје система вредности интервенишући техником гваша на новчаницама тада важећих монета динара, чија је вредност услед хиперинфлације постала ништавна.

Несклад између вредности очигледан је у односу насталом између рада који треба бити плаћен и цифре која се налази на новчаницама – она не може да покрије вредност тог истог рада.

Да нам живи, живи рад суптилно илуструје период деведесетих карактеристичан и по бурним, радикалним друштвеним променама, као и по испитивању места и улоге уметности у заједници и датим околностима.

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметници
Уговор о откупу: III-5-375/16.11.2016.
Инвентарски број: 1452
Фото: Милан Краљ

Избор библиографије:
Multimedijalni projekat Jelice Radovanović i Dejana Anđelkovića, 3–20.04.2012, Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva, katalog izložbe, Pančevo, 2012.
Jasmina Čubrilo, Jelica Radovanović i Dejan Anđelković: symptom. DJ, Beograd: Fond Vujičić kolekcija, 2011.

О АУТОРИМА:

Јелица Радовановић (1957, Дубровник, Хрватска) и Дејан Анђелковић (1958, Краљево, Србија) од 1991. године раде заједно као уметнички пар. Обоје су дипломирали на Сликарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду. Они промишљено и убедљиво реагују на друштвени систем и положај уметника у њему. Њихов приступ ангажованој, политизованој уметности, не задовољава се уочавањем актуелних проблема, него постављањем питања, проблематизовањем, стављањем истих у међусобне односе. У теоријском смислу, њихови радови ослањају се и на релациону естетику – реконструишу сложени сплет питања која прате одређену епоху, и разматрају различите одговоре на њих. Свесно изабравши маргину као позицију с које делују, излажу само онда када имају шта да саопште.