Ништа није тајно (Rain Maker, Patterns, Toast and Cock)
просторна инсталација, гваш на папиру
променљиве димензије (3 ком)
2012.

Коркеила храбро пробија границе како у садржају слика и цртежа, тако и у третману традиције сликања. Главни субјект је тело. Уметник суочава посматрача са сликама фалуса, изазивајући неугодан осећај и зазорност. Његови радови изражавају бизаран смисао за хумор, балансирајући на граници између маште и стварности истражујући мушку сексуалност с дозом цинизма и искрености какве ретко доживљавамо. Цртежи и акварели поседују снажан начин изражавања, како у боји, тако и у структури. С обзиром да је просторни концепт у презентацији рада важан, често, као што је био случај овде, уметник садржаје с папира шири на зидове, те је често реч о целовитом визуелном искуству. Радови су излагани у оквиру изложбе 53. Октобарског салона. 

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметник
Уговор о поклону:
Инвентарски број: 204
Фото: Милан Краљ, поставка 53. Октоабрски салон, Ана Костић

Lux Lucem Sequitur
инсталација од керамичких плочица
димензије променљиве
2012.

Просторна инсталација Јуке Коркеиле настала је као site-specific рад на 53. Октобарском салону у простору зграде бившег Геозавода у Београду. У намери да пронађе катализатор за свој креативан процес, током боравка у Београду, креће у потрагу за духовним саветником – неким ко поседује паранормалне способности да разговара с „мртвима”. Истраживање је уметника водило кроз многобројне загонетне сусрете и занимљиве дијалоге које су га усмериле да у простору Геодетског завода изведе не-физички рад, како сам наводи. Просторна инсталација Lux Lucem Sequitur у затвореном просторно-временском континууму Геодетског завода, осликавала је сцене у угловима очију и нечујне одјеке који продиру кроз порозни вео између физичког и духовног света.
Рад Јуке Коркеиле који је настао in situ, као и други радови који су чинили изложбу, настојао је да успостави однос између поимања простора (физичког и друштвеног) као затеченог и статичног стања, и места као привременог, променљивог и зависног од друштвених процеса. Већина уметничких радова изведена in situ без жеље за спектакуларизацијом или комодификацијом простора, пружали су ситуиран и мотивисан визуелан и концептуалан коментар сопствених физичких, перцептивних и наративних особина. 

© Културни центар Београда, Колекција Октобарски салон и уметник
Уговор о поклону:
Инвентарски број: 205
Фото: поставка 53. Октобарског салона, Ана Костић

Избор библиографије:
53. Oktobarski salon, Gud lajf: fizički narativi i prostorne imaginacije. Kulturni centar Beograda, 2012.

О АУТОРУ:

Jукa Кoркeилa (1968, Хеменлина, Финска) диплoмирao je нa Финскoj aкaдeмиjи ликoвних умeтнoсти. Излaгao је нa вишe сaмoстaлних и групних излoжби у Финскoj и инoстрaнству. У свoм рaду Кoркeилa руши грaницe кaкo у сaдржajу свojих сликa тaкo и у сaмoj трaдициjи сликaрствa. Коркеила у свом раду деликатно, али и експлицитно, истражује широк дијапазон емоција – од хумора до зазорности, те од очајања до наде. Њeгoвe сликe су пoдjeднaкo грубe и крхкe, с jaкoм тeнзиjoм измeђу oпштeг мишљeњa и личних oчeкивaњa и илузиja. Представљао је Финску на Бијеналу у Сао Паолу 2004. Године 2014. излагао је на Бијеналу у Аргентини; самосталне изложбе реализовао је у Moderna Museet у Стокхолму и широм Скандинавије. Живи и ради у Хелсинкију и Берлину.